Tahtiaika ja
tahtituotanto
rakentamisessa

Takt time gantt

Mitä tahtiajalla tarkoitetaan?

Tahtiaika on vanha keksintö, jota hyödynnetään jo rakennusalalla sekä tuotantolaitoksissa. Tahtiaikaa voi ajatella aikayksikkönä, jonka puitteissa tuote tai sen osa täytyy valmistua, jotta pysytään sovitussa aikataulussa. Tahtiaikatuotannossa kokonaisuus palastellaan pienempiin osiin, tahteihin eli eräkokonaisuuksiin.

Ihannetilanteessa tuotanto etenee saman tahdin mukaisesti kun tiimit etenevät esimerkiksi asunnosta seuraavaan samalla rytmillä. Tahtiajassa kaikkia osapuolia haastetaan suunnittelemaan työ huolellisemmin etukäteen. Tämä pakottaa miettimään ratkaisuja ongelmakohtiin ennen kuin saappaat ovat savessa, ja tarkastelemaan kokonaisuutta tuotannon sujuvuuden eikä pelkästään parhaan resurssitehokkuuden näkökulmasta.


Miksi valita tahtituotanto?

Tahtituotannossa kyse on koko rakentamisen tuotantoketjun miettimisestä järjestelmällisellä ja tasapainotetulla tavalla. Tahtituotanto mahdollistaa, että tekemisen edellytykset ovat kunnossa, valmista tulee kerralla, kaikki työmaalla tietävät mitä ollaan tekemässä, eri työvaiheiden välillä on vähemmän hyppimistä ja läpimenoaika lyhenee, jolloin kustannukset pienenevät ja kaikki hankkeen osapuolet hyötyvät tilanteesta.

Lataa tahtiaikaopas


Lue lisää tahtiajasta

Laadukkaampaa, turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa rakentamista

.
Onko laadun, nopeuden, turvallisuuden ja kustannusten hallinnan yhtäaikainen toteutuminen rakennustyömaalla mahdoton yhtälö? Ei suinkaan, päinvastoin. Se on täysin mahdollista, mutta yhtälön toteutuminen vaatii perinteisten rakentamisen työtapojen muutosta ja uusien omaksumista.

Tahtiaika vai luppoaika

Tahtiaika vs. luppoaika

.
Tahtituotannon tarkoituksena on tuoda ongelmat entistä näkyvämmin esille. Virheitä on helpompi korjata aikaisessa vaiheessa, kun niitä tunnistetaan jatkuvasti. Tahtiaika vakaannuttaa ja vakioi prosesseja. Tahtiaikaa voi ajatella aikayksikkönä, jonka puitteissa tuote tai sen osa täytyy valmistua, jotta pysytään sovitussa aikataulussa. Tahti määrittää toimintaamme.

tasta-syysta-tahtiaika-sopii-asuntorakentamiseen

Tästä syystä tahtiaika toimii asuntorakentamiseen

Tahtiajan haasteista huolimatta Lean-metodologia voidaan tuoda asuntorakentamiseen ja romuttaa siten vanhoja käsityksiä rakennusalan kivikautisuudesta. Tässä kirjoituksessa kerromme lyhyesti, miksi tahtiaika merkitsee  rakentamisessa samaa, mitä kosketusnäyttö merkitsi aikoinaan puhelinmarkkinoilla.


Videosarja | Yleisimmät ongelmat ja ratkaisut

Ongelma:
Hankkeen taipuminen tahtituotantoon ontuu, koska työkuormia ei ole suunniteltu ja laskettu auki yksityiskohtaisesti.

Ongelma:
Yhteistyökumppaneita ja aliurakoitsijoita ei ole sitoutettu alusta alkaen toimimaan yhteisen aikataulun mukaisesti.

Ongelma:
Reagointikeinoja ongelmien varalle ei ole päätetty tai opeteltu etukäteen.

Ongelma:
Aikaa ei ole varattu ongelmien ratkaisuun. Tahtituotanto ei itsessään ratko ongelmia, se tekee työstä läpinäkyvämpää ja mahdollistaa järkevämmän toteutuksen.

Ongelma:
Työmaata ei johdeta tahdin vaatimalla nopeudella.


Lataa tahtiaikaopas