Opas rakennusprojektin aikataulutukseen

Oppaan avulla opit:

  • Millaista tietoa aikataulun tulee pitää sisällään
  • Yksityiskohtien tärkeyden kokonaiskuvassa
  • Miksi tarkan tason viikkoaikataulu vähentää hukkaa
  • Tunnistamaan pullonkaulat ja riskit
  • Aikataulun suunnittelun ja jalkauttamisen.
  • Lataa opas täyttämällä oheinen lomake!