Sitedrive Työmaan johtaminen

Työmaan tiedolla johtaminen luo arvoa

elokuu 7, 2018

Blog

Pilvipohjaiset aikataulutusohjelmat ovat muuttaneet työmaan johtamista. Se mikä ennen tapahtui paperilla, kasvotusten tai pöytäkoneen aikataulutusohjelmalla sujuu nyt ajasta ja paikasta riippumatta älypuhelimella. Kehitys menee siihen suuntaan, että laitteet kommunikoivat tulevaisuudessa keskenään.

Tieto kasvun alustana

Datatalous on yleistä jo monella alalla Suomessa, mutta rakennuslalla tieto on alihyödynnetty. Tiedolla voidaan mitata prosesseja ja siksi sen hyödyntäminen tulee olemaan kärkiteemoja. Datalla ohjataan prosesseja. Älypalveluiden ja älylaitteiden yleistyminen rakennusalalla muuttaa olennaisesti koko arvoketjua ja toimintatapoja. Tiedon käsittelystä, tallentamisesta ja seuraamisesta tulee jatkuva osa johtamisen prosessia. Ilman sitä on mahdotonta saavuttaa näyttäviä tuloksia tai tehdä hankkeen kannalta keskeisiä tulevaisuuden ennusteita tai jopa reagoida nopeasti yllättäviin poikkeamiin.

Uskallan väittää, että mobiilisovelluksiin ja ohjelmistoihin perustuva johtaminen toimii tulevaisuudessa vedenjakajana, jossa älykkäitä sovelluksia hyödyntävät työnjohtajat saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä ja ajallisia säästöjä suhteessa niihin, jotka eivät täysimääräisesti uutta teknologiaa hyödynnä.

Katso tiedolla johtamisen webinaari ilmaiseksi!

Tiedolla johtamisen webinaari

Tiedolla luodaan arvoa

Aikaisemmin työnjohto joutui jatkuvasti seuraamaan ja ohjaamaan yleisaikatulun tasolla työntekijöitä mestalta toiselle. Välttämättä tieto ei koskaan kiirinyt työnjohdolle saakka, jos esteitä oli tai mestaa ei voitu aloittaa.Siinä, missä johtaminen perustui aikaisemmin oletuksille työmaan tilanteesta, nyt on mahdollista saada minuutilleen piirtyvä tilannekuva monitorille työmaan tilanteesta.

Tiedolla johtaminen ei ole vain sitä, että oikea tieto saadaan tekijöille oikeassa ajassa. Työmaan tiedolla voidaan parantaa työntekijöiden itseohjautuvuutta. Esimerkiksi aikataulutusohjelmalla voidaan korvata aliurakoitsijan työvaiheilmoitukset kokonaan, kun ruudulle piirtyy värikoodeittain tehtävien valmiusasteet ja ketkä aliurakoitsijoista ovat myöhässä aikataulusta.

Muutos ei synny kuitenkaan hetkessä vaan se vaatii vanhojen toimintatapojen perusteellista murrosta. Työntekijät on perehdytettävä huolellisesti älylaitteista saataviin hyötyihin. Kun käyttöaste kasvaa tietoa voidaan aidosti hyödyntää koko työmaan tasolla ja samalla voidaan merkittävästi parantaa työmaan tehokkuutta.

Asentajatasolla asentaja tarvitsee aikataulun ja paikkatiedot sekä sen onko edeltävät tehtävät tehty, jotta työ voidaan aloittaa. Asentaja saa tiedot työmaatoimistolta. Perinteisesti työnjohtaja saa manuaalisesti palautteen asentajalta töiden etenemisestä joko työmaa kierroksilla tai asentaja raportoi niistä itse. Tämän tiedonvaihdon automatisointi loisi arvonlisäystä ja vapauttaisi työnjohdolla enemmän aikaa työmaan esteiden poistamiseen.

Lue lisää