Sitedrive Työmaan seuranta

Työmaan mittaaminen tehostuu älylaitteilla

heinäkuu 30, 2018

Blog

Työmaan aikataulun seuranta ja työvaiheiden mittaminen tehostuu älykkäillä sovelluksilla. Perinteisesti työmaan mittaaminen on koettu epätarkaksi ja aktiivisuustasoja ja ajanhallintaa on ollut vaikea arvioida. Älylaitteilla työntekijöiden roolien ja vastuiden määrittely selkenee. Mobiilisovelluksien tekijäkohtaiset aikataulut esimerkiksi mahdollistavat  selkeän mittariston työmaan johtamiseen.

Työmaan tieto näkyväksi

Mobiilityökaluilla tiimien tehokkuus ja aikataulun pitävyys tehdään läpinäkyviksi. Mobiilisovelluksilla johdetuilla työmailla kaikki tapahtumat tallentuvat yhteen paikkaan. Kustannustehokkuus syntyy selkeistä rooleista ja toimivasta yhteistyöstä yli rakennusliikkeiden.  Kun tehtävät on osoitettu tekijöille mobiilisti, vastuunjaosta tulee kaikille helposti seurattavaa ja kumppanit sekä työntekijät on helppo sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin.

Tiedolla johtaminen

Älylaitteilla työmaalta voidaan kerätä tilanne -ja paikkakohtaista tietoa, jolloin johtamisen tukena on entistä enemmän tilannekohtaista tietoa. Datan avulla työvaiheiden raportointiin käytettävä aika lyhenee, kokonaiskuva työmaasta on heti ruudulla ja automaattinen tiedon kerääminen vapauttaa työnjohtoa tuottavampaan työhön. Työnteosta tulee mielekkäämpää kun arkiset rutiinit tapahtuvat automaationa.

Mobiilisovellukset ovat uuden ajan johtamistyökaluja. Esimerkiksi Firan Sitedrive mobiiliapplikaatio on monikäyttöinen johtamisen työkalu, jolla taittuu sekä perinteisen työmaan aikatauluseuranta että teollisten asennusprojektien johtaminen. Työmaan tiedolla johtaminen edellyttää, että tieto on saatavilla organisaation sisäisesti ja myös jaettavissa helposti yhteistyökumppaneille yhden luukun periaatteella. Mobiilisovellukset mahdollistavat tiedon helpomman levittämisen ja tiedon jalostamisen helposti käsiteltävään muotoon. Tiedolla johtamisessa onkin kyse siitä, että työmaan tilanne on jatkuvasti saatavilla ilman viiveitä.

Työmaan uudet mittarit

Uusilla mobiilisovelluksilla varustetut työmaat ovat mittaamisessa ja seurannassa edelläkävijöitä. Uusia työmaan seurantaan käytettäviä mittareita ovat aktiivisuustaso, eli se kuinka hyvin tekijät kuittaavat applikaatiolla työsuoritteita. Aikataulun laatu mittarilla voit seurata sitä, miten hyvin resursseja käytetään koko aikataulun tasolla. Projektin aikataulun pitävyyttä voit seurata helposti raportointinäkymästä. Uusi tapa mitata työmaan suorituskykyä vähentää valvontatöiden määrää.

Älykkäillä sovelluksilla työmaan mittaaminen tarkentuu, koska tehtävien valmistumista voi seurata tiimikohtaisesti ja paikkakohtaisesti. Työmaan eri lohkojen värikoodi kertoo työnjohdolle reaaliajassa miten paikkakohtainen suorituskyky vaihtelee ja minne olisi hyvä ohjata lisää resursseja.

 

Lue lisää