Sitedrive Työmaan johtaminen

Työmaan älykäs aikataulutus uudistaa johtamisen

elokuu 7, 2018

Blog

Digitalisaation myötä myös työmaan johtaminen mullistuu. Uudet älylaitteet ja ohjelmistot tuovat helpotusta työmaan päivittäiseen työntekoon. Enää ei tarvitse huhuilla mitä muut tekevät, vaan tiedon läpinäkyvyys on kasvattanut ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja yhteistyöstä on tullut tavattomasti helpompaa. Johtamisesta on tullut tavoitteellisempaa, kun työnjohdon ei tarvitse arvailla mitä mestoilla tapahtuu. Työmaan aikataulutus ja reaaliaikaineen seuranta tarjoavat työnjohdolle tarpeellisen tilannekuvan. Haastattelimme Firan Juha Piirosta kuinka työnjohtaminen uudistuu työmailla läpinäkyvämmän tiedon ansiosta.

Miten reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen näkyy työmaalla?

Reaaliaikainen tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti. Tulokset eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan pitää tietää mitä aikatauluttaminen on ja miten poikkeamiin reagoidaan. Osalle se on selvä, osalle ei. Peruasioissa on rakennusalla yleisesti vielä petrattavaa. Läpinäkyvyys on lisääntynyt urakoitsijakumppanien kautta. Kun sama aikataulutusohjelmisto on kaikkien käytössä, hankkeen osapuolilla on yhteinen kieli. Johtaminen helpottuu, kun yhteiset pelisäännöt ja maalit ovat kaikkien nähtävillä.

 Miten tiedonvirtaus helpottaa työnjohtoa?

Mahdollistaa logistiikkaohjauksen ja laadunvarmistustoimenpiteet. Uskon että tulevaisuudessa paikannustieto tulee olemaan isossa roolissa. Paikannustiedon avulla tietyntyyppiset tekijät voidaan ohjata oikeille paikoille. Tulevaisuudessa tekijöille voidaan määrittää oikeat tahdistukset. Jo nyt aikataulutuksen avulla tahtiaikaa pystytään optimoimaan.

 Mikä työmaan johtamisessa muuttuu?

Älykkäällä aikataulutuksella työmaan itseohjautuvuus kohenee. Pystytään lisäämään itseohjautuvuutta asentajatasolle. Helppo johtaa töitä, kun tietää missä tekijät kävelevät, eikä tarvitse arvailla ja luulla mitä työmaalla tehdään. Mahdollistaa myös nopeamman reagoinnin poikkeamatilanteissa.

Miten näet aikataulutusohjelmat osana työnjohdon työkalupakkia?

Äärettömän hyvänä ja tärkeänä ja siihen työmailla vaan mennään. Tekniikka kehittyy niin kovaa vauhtia, että perinteisellä mallilla tekevät jäävät jälkeen.

Työmaasta enemmän irti. Pysy ajantasalla 24/7 mitä työmaallasi tapahtuu. Katso Sitedriven webinaari työnjohtamisen murrokseen!

Aikataulutus uudistaa johtamisen

 

Lue lisää