Sitedrive Tahtiaika

Tästä syystä tahtiaika toimii asuntorakentamiseen

joulukuu 18, 2018

Blog

Tahtiaikatuotannolla on omat lainalaisuutensa ja se mikä toimii toisella rakennusmaalla ei välttämättä toimi toisella. Pelkästään pistorasian asennus voidaan tehdä 6 eri tavalla. Tahtiajan haasteista huolimatta Lean-metodologia voidaan tuoda asuntorakentamiseen ja romuttaa siten vanhoja käsityksiä rakennusalan kivikautisuudesta. Tässä kirjoituksessa kerromme lyhyesti, miksi tahtiaika merkitsee  rakentamisessa samaa, mitä kosketusnäyttö merkitsi aikoinaan puhelinmarkkinoilla.

Lean-ajattelussa jokaiselle työvaiheelle määritetään tarkka kesto, jolloin työvaiheiden välistä luppoaikaa, voidaan vähentää ja tuotantoa kehittää reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Rakennusalla kyse on samasta ilmiöstä, eli eräkoon merkittävästä pienentämisestä. Tahtiajassa jokainen asuntokohde voidaan pilkkoa pienempiin työvaiheisiin, joille määritetään tietty kesto. Eräkoon pienentäminen vaikuttaa asuntotuotannossa myös suoraan ennalta havaittujen virheiden raportointiin. Laatupoikkeamien reaaliaikainen havainnointi ennaltaehkäisee virheiden kasautumista hankkeen loppuun.

Rakentamisen käänne alkaa asuntorakentamisesta

Kosketusnäytön tulo markkinoille mullisti koko vanhan tavan ajatella ja käyttää puhelimia muuhunkin kuin soittamiseen. Nyt sama on tapahtumassa rakennusalla. Tahtiajasta haetaan vastausta tuotavuusongelmiin. Onnistuessaan se tulee muttamaan pysyvästi tuotantoketjua ja sen mahdollistajana ovat älypuhelimilla kerättävä toteumatieto suoraan työmaalta.

Asuntotuotannon siirtäminen tahtiaikaan edellyttää ainakin seuraavien toiminnallisuuksien hallitsemista: Ihmisten on saatava työjono tehtävistä, laadunhallinta on oltava kunnossa ja ohjeet on saatava, jottei korjauksia tehdä liian myöhään. Työvaiheet on lisäksi standardoitava, jotta pistorasian asennus tapahtuu ennalta suunnitellulla tavalla.

Tahtiaika soveltuu asuntorakentamiseen ja putkiremontteihin, koska molemmissa työvaiheet toistuvat lähes identtisesti kohteesta riippumatta. Fira Insite kerää Sitedrive aikataulutusohjelmasta ja laadunhallintaa ohjaavasta Congridista reaaliaikaista näkymää. Data mahdollistaa asuntorakentamisen tuotantoketjun jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen. Lean-metodologia on siirrettävissä asuntorakentamiseen jos ja kun toistuvat työvaiheet pystytään vakioimaan ja työnjohto johtaa työmaata aidosti päivittäistasolla.

Lue lisää