Menestystarina Sitedrive

Assemblin- menestystarina

lokakuu 2, 2018

Blog

Assemblin Oy tarjoaa taloteknisiä palveluita kiinteistöjen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yrityksen toiminta käsittää muun muassa LVISAK-järjestelmien suunnittelua, asentamista ja ylläpitoa sekä energiatehokkuus- ja linjasaneerausprojektien toteuttamista. Assemblinin projektipäällikkö Markku Sjömanin mukaan Sitedrive-aikataulutusohjelmisto helpottaa projektinhallinnassa kokonaiskuvan hahmottamista.

”Otimme Sitedriven käyttöön ensiksi energiatehokkuus-yksikössä ja nyttemmin työkalu on käytössä jo muissakin konsernin yksiköissä. Ennen Sitedrive-ohjelmistoa meillä oli haasteena kuinka hanskata kaikki talotekniikan vaiheet. Projektit pitivät sisällään monta erilaista asennusta kuten automaatiotyöt, sähkötyöt, ilmanvaihdot ja valaistuksen asennukset. Laajan repertuaarin lisäksi oma haasteensa oli aliurakoitsijaverkoston hallinta.

Esimerkiksi ilmanvaihdon uusimiseen liittyy monta aselajia kuten ilmanvaihto-, putki-, sähkö- ja automaatioasennukset. Aselajien yhteispeli vaatii tiukkaa aikataulua ja säntillistä ohjausta. Sitedrive toi tähän helpotusta ketjutusajattelun kautta. Sitedrivesta näemme heti milloin tietyt stepit pitäisi tehdä.  Lisäksi kiinteistöjen käyttäjien tiedottamiseen ja töiden valvomiseen löytyy helposti tarvittavat tiedot Sitedrivesta ja sinne ne on myös helppo päivittää.

Paperiaikataulujen seuraaminen on tehotonta

Excel tai muut Gantt-työkalut olivat hankalia projektin aikataulutuksessa, koska uudet aikataulut piti laittaa sähköpostiin ja aina niitä ei käyty tarkistamassa. Aikataulujen päivittäminen oli paitsi raskasta myös todella hidasta. Esimerkiksi isossa kauppakeskushankkeessa on tärkeää saada tieto heti missä vaiheessa ilmavaihtoasennukset ovat. Sitedrivella aikataulun päivittäminen käy helposti, jolloin tieto on heti nähtävillä puhelimen ruudulla. Tilanteet muuttuvat jatkuvasti, joten paperiaikataulujen seuranta on tehotonta. Sitedrivesta voin printata pdf-versiona uusimman aikataulun ulos tai jakaa sitä App:n välityksellä, Sjöman kertoo.

Jokaisen hankkeen alussa velvoitamme asentajia käyttämään Sitedrivea. Meillä se on toteutettu niin, että jokaisella aliurakoitsijan nokkamiehellä on kuittaamisoikeus sovellukseen. Näin voidaan seurata mitä aliurakoitsijaverkostossa kokonaisuutena tapahtuu. Sitedrive sovellus muistuttaa puuttuvien tehtävien kuittaamisesta, jolloin  työntekijöiden interaktiivisuus saadaan korkealle tasolle.

 

Sitedrive valvoo koko toimintaketjua

Assembinilla olemme Sitedriven avulla vieneet aikataulujen valvonnan koko toimintaketjuun. Sitedrive on meillä käytössä kaikissa hankkeen vaiheissa ohjaustyökaluna. Meillä jopa myyntimieskin käyttää Sitedrivea työkalunaan ja myyjät koulutetaan heti alussa ohjelmiston käyttöön. Sitedrive mahdollistaa oletushankerakenteita, jolloin myyjä klikkaa eri urakoinnin vaiheita ja luo Sitedriveen hankkeelle yleisaikataulun. Tarkempi toimenpideaikataulu tehdään Sitedriveen yhteistyössä varsinaisen projektitiimin kanssa. Kun hanke käynnistetään, niin siitä valmiiksi tehtyä aletaan sitten tarkentamaan ja julkaisemaan.

Voin koska tahansa kurkata Sitedrivesta onko aikatauluihin tullut muutoksia. Sitedrive tarjoaa meille ajantasaista tilastotietoa, kuinka aktiivisia kentällä ollaan. Pyrimme hankkeen koko elinkaaren ajan hyödyntämään ohjelmistoa. Sitedriven hyöty on siinä, että näemme tiimitasolla kuinka paljon tehtäviä on ja mikä on kuormittavuus resursseittain. Itse printtaan aikataulun työvaiheilmoituksiin liitteeksi. Työmaakokouksissa kirjaudun sisään ja siinä on helppo samalla päivittää uutta aikataulua ja keskustella muutoksista urakoitsijoiden kanssa.

Aliurakoitsijamme nokkamiehet käyttävät alustaa aktiivisesti. Sitedrive on tehokkain tapa toimittaa nokkamiehelle ajantasaisin tieto aikataulumuutoksista. Ennen meidän piti lähettää aikataulut sähköpostilla. Aliurakoitsijat hyötyvät etenkin Sitedriven liveseurannasta.

Suosittelisin Sitedrivea käytännössä kaikkille projektipäälliköille, koska jokaisessa projektissa kokonaiskuvaa on voitava seurata. Veikkaisin, että Sitedrive voisi sopia myös huoltotyyppisiin tehtäviin, jolloin huoltomiehet kuittaavat avoimet tehtävät sovelluksella.  Exceli tuntui ennen kivuttomimmalta, koska muita päteviä vaihtoehtoja ei löytynyt. Nyt olemme vaiheessa, jossa laajennamme Sitedriven käyttöä uusiin yksiköihin”, Sjöman kiteyttää.

 

 

Kokeile ilmaiseksi

Lue lisää