Sitedrive Työmaan viikkoaikataulu

3 syytä panostaa työmaan viikkosuunnitteluun vuodelle 2019

marraskuu 27, 2018

Blog

Työmaiden älypalvelut ovat vuodelle 2019 nouseva trendi.  Kasvu näkyy etenkin Suomessa uusien laadun, turvallisuuden ja aikataulujen hallintaan erikoistuneiden sovellusten kautta. Tässä kirjoituksessa kerromme lyhyesti, miksi työnjohtajan olisi syytä kääntää työmaan kelloa kohti digiaikaa ja siirtyä yleisiakataulusta viikko -ja päivätason suunnitteluun.

Työnjohtaja etsii tapoja seurata työmaan juoksevia tehtäviä ja ajankäyttöä. Työmaan vastaava työnjohtaja on ikään kuin työmaansa toimitusjohtaja ja hänellä on oltava kaikki langat käsissään. Suomessa Fira Sitedrive on ollut uuden viikkotason johtamisen ja suunnittelun uranuurtaja rakennusalalla. Sitedrive on tuonut markkinoille uuden tavan seurata helposti työmaiden tapahtumia reaaliajassa mobiilin välityksellä.

Listasimme 3 syytä miksi rakennusliikkeen, oli se sitten iso tai pienempi alan uudistaja, pitäisi rohkeammin kuin aikaisemmin panostaa työmaan päivittäisjohtamiseen, jotta rakennusalalle synnytetään korjausliike.

1. Jatkuvalla työmaan seurannalla merkittävästi parempia tuloksia

Kuten Firan Capellan työmaa osoitti täsmällisellä viikkosuunnittelulla ja päivittäisellä työmaan seurannalla ja johtamisella voidaan ennakoida riittävän ajoissa hanketta viivästyttävät esteet ja tarjota tekijöille nopeasti tarvittava apu, jotta työt jatkuvat keskeytyksettä. Osavaiheiden välillä myös laatukriteerejä voidaan läpinäkyvämmin seurata, kun asuntokohteet on pilkottu osatehtäviin, joille on määritetty tietty kesto.

2. Tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan

Sitedriven avulla 1000 tehtävää tuodaan työnjohtajien näkyville yhden näkymän kautta ja jokaisen osavaiheeseen käytetty kesto ja valmiustaso ovat nähtävissä reaaliaikaisesti. Tiedon volyymi mahdollistaa tehokkaan työvoiman kohdistamisen kriisialueille ja päivittäisen reagoimisen esteisiin, joihin tavallisesti menisi päiviä tai viikkoja.

 

3. Tahtiaikatuotannolla hankkeesta löysät pois

Viikkosuunnittelu ja asuntokohteiden pilkkominen esimerkiksi 4h tahdeiksi, mahdollistaa työvaiheiden välisten siirtymäaikojen pienentämisen ja kohteet ovat vähemmän ajasta tyhjillään. Seurantatiedon avulla tahdistuksia voidaan optimoida. Tahtiaika soveltuu esimerkiksi suurempiin kohteisiin, joissa on 17 000 neliömetriä pinta-alaa ja 200 identistä toimistotilaa, jotka olisi modernisoitava.  Joutoajan vähentämisellä säästetään kohteesta riippuen 2-7 % koko hankkeen aikataulussa.

 

Suunnitteletko työmaan viikkoaikataulua ja sinulla on kysyttävää?

Autamme myös työmaan suunnitteluvaiheessa, jos ilmenee kysyttävää kuinka Sitedrive ja tahtiaikatuotanto soveltuu kohteeseenne ja mitkä Sitedriven toiminnallisuudet palvelevat tehokkaimmin työmaanne toimintatapoja.

 

Lue lisää