Fira Sitedrive

Yhteisöllistä aikatauluttamista

 

Kokeile ilmaiseksi    Tutustu tuotteeseen

 

Rakentaminen on rikki

Rakennustyömailla ongelmia aiheuttavat usein puutteellinen tai epärealistinen suunnittelu, joka muuttaa työnjohdon hallitsemattomaksi ”odottamattomien” tulipalojen sammuttamiseksi. Kun tähän lisätään vielä standardoimaton tuotanto, luotto kokemusosaamiseen ja hajanaiset teknologiaratkaisut, ei ole mikään ihme, että rakennushankeita leimaa usein laatuongelmat ja venyneet aikataulut.

Onneksi rakentaa voi paremminkin.

 

YHTEISÖSSÄ PIILEE VOIMA

Hyvä tilannekuva ja senmukainen jatkuva uudelleensuunnittelu – Sitedrivella teet sen visuaalisesti selaimella. Työntekijät raportoivat tehtävien etenemän ja esteet puhelimellaan ja tiedot näkyvät heti työnjohdolle. Nopea reagointi auttaa lyhentämään hankkeiden läpimenoaikaa ja parantaa laatua.

Lue lisää

TYÖNJOHDON UUSI AIKAKAUSI

Helpompaa aikataulujohtamista

Reaaliaikainen näkyvyys tapahtumiin, mistä muodostuu erinomainen tilannekuva.

 

Välitöntä ongelmanratkaisua

Nopealla reagoinnilla rakentaminen virtaa ja nollavirheluovutuksista tulee uusi normaali.

 

Enemmän tuottavaa työtä

Digiloikka ja vakioidun tuotantotavan omaksuminen tuovat mittavia säästöjä.

 

Ammattirakentajien luottovalinta